Politikk

Sist oppdatert: 18.08.2011 //

Offisielt navn: Republic of Zimbabwe
Statsform: Republikk
Styreform: Parlamentarisk. House of Assembly har 210 representanter som velges direkte. Senatet har 66 medlemmer, 50 hvorav direkte valgt, 6 utnevnt av presidenten og 10 seter forbeholdt tradisjonelle ledere (chiefs)

Uavhengighet: 18. april 1980

Statsoverhode/Regjeringssjef: President Robert G. Mugabe (ZANU-PF)
Statsminister: Morgan Tsvangirai (MDC-T)
Visestatsminister: Arthur Mutambara (MDC)
Utenriksminister: Simbarashe Mumbengegwi (ZANU-PF)

Politiske partier
Zimbabwe African National Union-Patriotic Front (ZANU-PF) har styrt Zimbabwe siden 1980. Ledet av Robert Gabriel Mugabe.

Movement for Democratic Change (MDC) fikk sitt utspring i fagforeningsbevegelsen i 1999.  MDC ble i 2005 splittet i to fraksjoner, MDC-T som ledes av Statsminister Morgan Tsvangirai, og den mindre fraksjonen av MDC-M som ledes av Professor Welchmann Ncube.

Forrige nasjonale valg (dato)
Mars 2008 ble det avholdt president-, parlaments-, og lokalvalg.  Omvalg ble avholdt 27. juni for presidentvalget.

Neste nasjonale valg (dato)
Usikkert, men skal i følge lov avholdes om 5 år, dvs 2013. Spekulasjoner om et valg allerede i løpet av 2011.

Innenrikspolitikk
Den politiske situasjonen i Zimbabwe er ustabil.  ZANU-PF og president Robert Mugabe har regjert siden frigjøringen i 1980, men valgene i 2000, 2002, 2005 og 2008 var alle preget av uro, manipulering og politisk vold. Etter alvorlig valgfusk og politisk ustabilitet i forbindelse med valgene i 2008 ble de viktigste politiske partiene i september 2008 enige om å etablere en nasjonal samlingsregjering bestående av ZANU-PF, MDC-T og den mindre MDC fraksjonen. SADC og Sør Afrikas president Thabo Mbeki spilte en nøkkelrolle for å få samarbeidsavtalen på plass. SADC er også sentral i de pågående forhandlinger for å implementere de mange utestående spørsmål i avtalen.

På nåværende tidspunkt har Tsvangirais MDC majoritet i parlamentet, mens ZANU-PF har majoritet i senatet. Presidenten og to visepresidenter tilhører ZANU-PF, mens statsministeren og en visestatsminister er MDC-T, Den andre visestatsminister er MDC-M.  Av ministerposter har ZANU-PF 21, MDC-T 16 og den mindre MDC fraksjonen 4. Samlingsregjeringen er ment å være en overgangsløsning mens det utarbeides en ny grunnlov som så skal godkjennes og lede til et nyvalg.

Fortsatt er det mange uklarheter og utestående spørsmål før samarbeidsavtalen (Global Political Agreement) kan anses som implementert. Dette er hovedårsaken til at det internasjonale samfunnet er avventende med å reetablere mer langsiktig samarbeid med regjeringen.

Utenrikspolitikk
Zimbabwes meget bekymringsverdige menneskerettighetssituasjon, herunder trakassering av politiske partier og det sivile samfunn i tillegg til tvangsovertakelse og okkupasjon av gårder og hjem, har forverret forholdet mellom Vesten og Zimbabwe. EU innførte målrettede sanksjoner mot personer i ZANU-PF i 2002 og som ble videreført i 2011 for ytterligere et år.  Norge har siden 2002 sluttet seg til disse sanksjonene, som siden har blitt fornyet og utvidet til også å omfatte selskaper med tilknytning til ZANU-PF.  I dag står 163 mennesker og 31 bedrifter på denne listen.  I 2003 iverksatte USA sanksjoner mot Mugabe og flere topp-politikere.  Bl.a. ble bankkonti frosset, og det ble lagt sterke restriksjoner på innreisetillatelse til USA og Europa.

Etter 8 måneders suspensjon, som medførte reduksjon i støtte fra utlandet, trakk Zimbabwe i desember 2003 sitt medlemskap fra det Britiske samvelde (The Commonwealth of Nations).  Mange afrikanske land, ledet av Sør-Afrika, har ønsket Zimbabwe inkludert i dette samvelde igjen.  De ønsker dialog med Mugabe, ikke boikott.  Men flere medlemskland, deriblant Australia og New Zealand, fastholder utelukkelsen.

Utenrikspolitisk samarbeider Zimbabwe primært med SADC. Vesten kritiseres kraftig, og samarbeidet nedprioriteres. Zimbabwe har et nært samarbeid med land i Afrika også utenfor SADC og flere land i Asia - særlig Kina, India og Malaysia.  Den kinesiske utenriksministeren besøkte i februar 2011 Zimbabwe og befestet de nære forbindelsene mellom de to land.  Det er forventinger om at etableringen av samlingsregjeringen vil føre til bedring i internasjonalt og utenrikspolitisk samarbeid.. 

  


Bookmark and Share